Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że ulega zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok.
Zgodnie z raportem EBI 11/2016 opublikowanym w dniu 13 czerwca 2016 r. termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok wyznaczony był na dzień 28 czerwca 2016 r.
Zarząd OPEN-NET S.A. wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 28 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że ulega zmianie (przesunięciu) termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI 8/2016 opublikowanym w dniu 5 maja 2016 r., termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok wyznaczony był na dzień 15 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 28 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku na godz. 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adrian Podsiadło w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, zasady walnych zgromadzeń, treść projektów uchwał oraz wzory pełnomocnictw.

Strony