Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok 2015, sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.
Załączniki:
(1) RAPORT ROCZNY OPEN-NET S.A. za 2015 r.
(2) Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
(3) Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, na skutek złożonej rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Łapczuka, został powołany nowy Członek Rady Nadzorczej Spółki, którym został Pan Damian Kocoń.
W formie załącznika przedkładamy informacje zawarte w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące życiorysu nowego Członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2016r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZA

Zarząd OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 29 lipca 2016 roku, do godziny 10.00.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że ulega zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok.
Zgodnie z raportem EBI 11/2016 opublikowanym w dniu 13 czerwca 2016 r. termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok wyznaczony był na dzień 28 czerwca 2016 r.
Zarząd OPEN-NET S.A. wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 28 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że ulega zmianie (przesunięciu) termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI 8/2016 opublikowanym w dniu 5 maja 2016 r., termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok wyznaczony był na dzień 15 czerwca 2016 r.

Zarząd OPEN-NET S.A. wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 28 czerwca 2016 r.

Strony